5. ZNÁMKOVÉ REŠERŠE

Stojíte před rozhodnutím, pod jakým obchodním jménem dáte zapsat Vaši novou společnost do obchodního rejstříku. Hodláte u Vašich výrobků zavést nové označení nebo začít používat nové logo. Chcete se ale vyhnout nepříjemnostem a pozdější nucené změně v důsledku kolize s cizí ochrannou známkou.

Může se Vám totiž stát, že majitel starší ochranné známky, která je shodná s Vaším obchodním jménem řádně zapsaným do obchodního rejstříku nebo je mu podobná, Vás třeba i po delší době přiměje soudní cestou ke změně obchodního jména. Obchodní rejstřík není nijak propojen s rejstříky ochranných známek a odpovědnost za případnou kolizi nese podnikatel. Ke kolizi s obdobnými následky může dojít, jestliže začnete pro své výrobky nebo služby používat nové označení bez ověření jeho nezávadnosti.

Pro naši práci se potřebujeme dozvědět, jak má znít Vaše obchodní jméno, resp. potřebujeme mít k dispozici alespoň jedno provedení Vašeho označení nebo loga a dohodnout se s Vámi, jaký bude předmět Vašeho podnikání, resp. pro které zboží a/nebo pro které služby hodláte nové označení užívat.

Naším produktem je rešeršní zpráva, která obsahuje výsledky rešerše a postup, jak jsme k nim dospěli. Uvedeme, které starší ochranné známky by mohly kolidovat s Vaším obchodním jménem nebo novým označením, vyhodnotíme Vaše šance a doporučíme Vám další postup.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz