6. PATENTOVÉ A ZNÁMKOVÉ KOLIZE

Dostali jste dopis, ve kterém Vás tuzemský nebo zahraniční majitel patentu, užitného nebo průmyslového vzoru anebo ochranné známky upozorňuje, že porušujete jeho průmyslová práva, žádá Vás, abyste zastavili výrobu nebo ukončili označování svých výrobků, požaduje na Vás odškodnění a hrozí Vám soudním postihem. Případně jste již od soudu obdrželi druhopis žaloby. Nevyplácí se brát takovou situaci na lehkou váhu a naopak není rozumné plnit požadavky protistrany bez pečlivého ověření jejich oprávněnosti. Při tom je nutná součinnost odborníka v oblasti průmyslových práv.

Aby Vám naše spolupráce přinesla největší možný prospěch, je třeba, abychom se seznámili s dopisem nebo žalobou protistrany a s výrobkem nebo označením, které je předmětem kolize, a abychom s Vámi konzultovali Vaše představy a budoucí záměry.

Jako první krok pak rešerší ověřujeme, zda a do jaké míry jsou požadavky protistrany oprávněné:

Pokud je výsledek prvního kroku pozitivní

Pokud nezbývá, než konstatovat skutečnou kolizi Vašeho výrobku nebo označení, pak Vám poradíme, jak tuto kolizi vyřešit s co nejmenšími ztrátami.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz