PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ

ING. LIBOR MARKES

evropský patentový zástupce
602 00 BRNO, Grohova 54
Tel. & Fax: 543 247 560
Mobil: 602 516 478
Byt: 543 246 163
E-mail: markes@volny.cz

Zapsaný u Evropského patentového úřadu pod č. 0123420 a u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) pod č. 27030.


Naše kancelář zastupuje přihlašovatele před Evropským patentovým úřadem, poskytuje veškeré služby v oblasti průmyslových práv v České republice i v zahraničí. Zejména se jedná o:

Patentový zástupce se představuje

Důležité instituce v oboru průmyslových práv:
Komora patentových zástupců:  www.patent-agents.cz
Úřad průmyslového vlastnictví:  www.upv.cz
Na jejich stránkách najdete mj. úplné znění všech zákonných předpisů upravujících oblast průmyslových práv v České republice.Typické situace, problémy a požadavky našich klientů a jejich řešení:
  máte nové originální technické nebo vzhledové řešení a chcete konkurenci zamezit jeho kopírování
  na svém výrobku máte uplatněno nové technické nebo vzhledové řešení a obáváte se jeho patentové kolize v České republice nebo při vývozu
  vyvíjíte nový výrobek a zajímá Vás, jaká řešení již existují; která lze použít a kterým se vyhnout
  chcete zabránit tomu, aby Vaši obchodní značku nebo firemní logo zneužila konkurence
  rozhodujete se pro nové obchodní jméno nebo novou značku a chcete se vyhnout jejich pozdější nucené změně v důsledku kolize s cizí ochrannou známkou
  byli jste upozorněni, že údajně porušujete patent, užitný nebo průmyslový vzor nebo ochrannou známku; je proti Vám vedeno soudní řízení
  zjistili jste, že konkurence využívá Vaše chráněné řešení nebo zneužívá Vaši ochrannou známku
  chcete zhodnotit Váš patent, vzor, ochrannou známku nebo know-how prodejem licence nebo naopak chcete licenci zakoupit; jde Vám o uzavření výhodné smlouvy