REŠERŠE

základní informace

V oblasti průmyslových práv jde o vyhledávání informací a zajišťování pramenů informací týkajících se chráněných technických řešení a označení výrobků a služeb, včetně metodiky práce s těmito informacemi.


A. Patentové rešerše (patenty a užitné vzory)

Podle toho, jaký účel zadavatel rešerše sleduje, rozeznáváme rešerše

Mezinárodní patentové třídění (MPT)

Představuje přístupový klíč ke světovému fondu patentů, patentových přihlášek a užitných vzorů čítajícímu desítky milionů jednotek. Velmi jemné třídění veškeré techniky na sekce, třídy, skupiny a podskupiny umožňuje přiřadit každému hledanému tématu nebo řešení jeden nebo několik kódů a jejich prostřednictvím nalézt ve zvoleném teritoriu a časovém úseku všechny relevantní patentové spisy. MPT je obecně zavedeno od roku 1970. Po 5 letech se aktualizuje vychází nové vydání MPT s drobnými změnami ve třídění. Nyní platí 7. vydání.


Prameny patentových informací

I když jsou patentové informace postupně zpřístupňovány na internetu a některé instituce v ČR mají své omezené fondy, zůstává jediným univerzálním zdrojem informací studovna Úřadu průmyslového vlastnictví, která dává k dispozici své fondy tištěných spisů, některá teritoria má na CD-ROM a dále slouží jako terminál on line rešerší z komerčních databází.

Nejdůležitější jsou dva fondy tištěných spisů:

Fondy na CD-ROM. K dispozici jsou m.j. celé spisy EP, WO, US a DE se zpětností cca od roku 1975 umožňující hledání podle různých kriterií a hesel a jejich kombinací. CD-ROM resp. DVD brzy nahradí ve všech státech vydávání tištěných spisů.

Komerční databáze přístupné on line. Důležité jsou zejména databáze bibliografických informací EPIDOS-INPADOC umožňující vyhledávat v 68 zemích analogické patenty (patentovou rodinu) a ve 30 zemích právní stav (stav řízení o přihlášce, platnost patentu).


B. Rešerše v průmyslových vzorech

Studovna Úřadu umožňuje všechny typy rešerší viz výše, ovšem pouze v databázi zapsaných českých průmyslových vzorů. Nejprve je nutno přiřadit vnějšímu provedení výrobku/průmyslovému vzoru příslušný číselný kód podle mezinárodního třídění průmyslových vzorů. Ten pak slouží k vyžádání příslušného segmentu kartotéky zapsaných českých průmyslových vzorů.

C. Rešerše v ochranných známkách

Internetové stránky Úřadu umožňují do značné míry rešerši přihlášených a zapsaných českých ochranných známek a mezinárodních známek platných v České republice. Ve studovně Úřadu jsou na počítači přístupné obě kompletní databáze, databáze některých zemí (US, DE) na CD-ROM a kromě toho přístup ke komerčním databázím s širokým teritoriálním rozsahem.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz