3. STAV TECHNIKY VE VAŠEM OBORU

Vyvíjíte nový výrobek a zajímá Vás nejnovější stav techniky ve Vašem oboru. Jednak abyste se inspirovali při vlastním vývoji, jednak Vám jde o to, aby Váš výsledný produkt nekolidoval v tuzemsku ani v zahraničí s průmyslovými právy třetích osob vyplývajícími z jejich platných patentů, užitných nebo průmyslových vzorů. Tím osvědčujete zodpovědný přístup k této problematice, který se Vám nakonec vždy vyplatí.

Patentové spisy jsou nejkomplexnějším a nejčerstvějším pramenem informací o světovém vývoji ve Vašem oboru techniky. Patentové informace předbíhají informace z prospektů a odborných časopisů minimálně o 1 až 2 roky.

Aby Vám naše spolupráce přinesla největší možný prospěch, je třeba, abychom se seznámili s Vaší představou o novém výrobku a s alternativami řešení, které zvažujete na něm uplatnit, a abychom s Vámi konzultovali Vaše budoucí záměry. Sdělíte nám rovněž, které firmy považujete za své konkurenty. To vše nám pomůže stanovit optimální rešeršní strategii. Dohodneme s Vámi zadání rešerše.

Rešeršní strategie znamená

a to tak, aby náklady na rešerši byly v rovnováze s účelem rešerše.

Naším produktem je rešeršní zpráva, která obsahuje výsledky rešerše a postup, jak jsme k nim dospěli. V příloze dodáme relevantní patentové spisy, podle jejich závažnosti buď celé nebo jejich titulní strany s anotací a obrázkem. Po prodiskutování výsledků se zadavatelem prošetřujeme, ve kterých zemích jsou vybraná patentovaná řešení chráněna, případně zkoumáme, jak by je bylo možno obejít.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz