8. PRODEJ A NÁKUP LICENCÍ

O Váš patent, užitný nebo průmyslový vzor, ochrannou známku nebo výrobní či obchodní utajované informace (know-how) projevila zájem další osoba, která by je chtěla využít při vlastním podnikání. Zvažujete, zda a za jakých podmínek poskytnout licenci na své průmyslové právo nebo know-how.

Aby Vám naše spolupráce přinesla největší možný prospěch, je třeba, abychom se dozvěděli, o který patent nebo vzor se jedná, případně se seznámili s Vaší výrobní technologií a abychom s Vámi konzultovali Vaše představy a záměry.

Umožníme Vám vytvořit si představu o standardním licenčním vztahu a jeho genezi, pomůžeme Vám vytvořit rámec a strategii pro nadcházející licenční jednání, zpracujeme Vám návrh vyvážené licenční smlouvy, můžeme asistovat při licenčním jednání, opatřit bankovní informace o nabyvateli.

Poradíme Vám, jak stanovit cenu licence, rozsah Vašeho smluvního plnění, jaké zavést garance a kontrolní mechanismy a jak si zabezpečit plnění protistrany.

Cílem je vytvoření dlouhodobého kooperativního vztahu, který přinese prospěch oběma stranám.

Zajímáte se o patent, užitný nebo průmyslový vzor, ochrannou známku nebo výrobní či obchodní utajované informace (know-how) českého nebo zahraničního majitele a chtěli byste je využít při vlastním podnikání. Případně se Vám tato průmyslová práva nebo know-how přímo nabízejí. Zvažujete, zda a za jakých podmínek by pro Vás bylo výhodné zakoupit licenci.

Aby Vám naše spolupráce přinesla největší možný prospěch, je třeba, abychom se dozvěděli, o který patent, vzor, známku nebo technologii se Vám jedná, získali co nejvíce informací o potenciálním poskytovateli licence a abychom s Vámi konzultovali Vaše představy a záměry.

Jako první krok prověřujeme rešerší vlastní předmět budoucí licence:

Dále Vám umožníme vytvořit si představu o standardním licenčním vztahu a jeho genezi, pomůžeme Vám vytvořit rámec a strategii pro nadcházející licenční jednání, okomentujeme protistranou předložený návrh licenční smlouvy, případně zpracujeme vyvážený protinávrh, můžeme asistovat při licenčním jednání, opatřit bankovní informace o nabyvateli.

Poradíme Vám, jak vyjednat cenu licence a jak si zabezpečit plnění protistrany.


Zpět na vstupní stranu
Patentová a známková kancelář, Ing. Libor Markes, 602 00 Brno, Grohova 54
Tel. & fax: 05-4324 7560, mobil: 0602-516 478, byt: 05-4324 6163, e-mail: markes@volny.cz